Perşembe, Ekim 01, 2020

Platzhalter roof5

 

Arama

Archiv

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF) 2. Kongresini gerçekleştirdi

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF) 2. Kongresini gerçekleştirdi

 

Dersimzaza.com / 17. 01. 2016

 

Yaklaşık 3 yıl önce Almanya’da kurulan ADEF 2. Kongresini 16. 01. 2016 tarihinde Almanya’nın Gustavsburg şehrinde gerçekleştirdi. Kongreye çeşitli dernek ve komiteleri temsil eden 40’tan fazla delege ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca, FDG başkanı ve ADHK, ATİK ve Gustavsburg Alevi Derneği temsilcileri kongreye katılarak konuşma yaptılar ve dayanışma mesajlarını ilettiler. Türkiye’de faaliyet yürüten DEDEF de kongreye bir mesaj göndererek dayanışmasını bildirdi.

FDG başkanı yaptığı konuşmada Dersim kurumları arasında birliğinin gerekli olduğunu belirtti. ADEF yöneticileri, Dersim kurumlarının birliği konusunda ADEF’in baştan itibaren yapıcı bir çalışma içinde olduğunu bugün de aynı yaklaşımla konuya önem verdiklerini belirtiler. Kongrede konuşan katılımcılar da, Dersim toplumunun birliğine özel vurgu yaptılar.

ADEF Avrupa ölçeğinde faaliyet yürütmektedir, ancak bünyesinde ağırlıklı olarak Almanya’da örgütlenmiş olan Dersim dernekleri ve spor kulüpleri yer almaktadır.

ADEF Avrupa’daki Dersim kurumları içinde gelişen anti-demokratik ve gerici eğilimlere karşı şeffaflığı ve demokratik işleyişi esas alan alternatif bir örgütlenme olarak ortaya çıktı. Nitekim gerici örgütlenmeler giderek çökerken, ADEF henüz istenilen düzeyde olmasa da, giderek kurumlaşmasını ve gücünü geliştiren bir çizgide ilerlemektedir.

ADEF sadece Avrupa ve ülkedeki Dersimlilerin sorunları ilgili değil aynı zamanda, Avrupa, Türkiye ve Kürdistan’da gelişen sorunlar konusunda da çalışmalar yürütmektedir. Bu temelde ADEF, Almanya’daki Türkiyeli ve Kürdistanlıların oluşturduğu ilerici-demokratik kitle örgütlerinin katıldığı “Almanya Demokratik Güç Birliği” içinde yer almaktadır. Bu güç birliği özellikle Türk devletinin baskı ve zulüm politikalarına karşı güçlü protesto eylemleri gerçekleştirmekte ve Avrupa kamuoyunu bu konuda harekete geçirmeye çalışmaktadır.

Kongrede divanın oluşturulmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan,

“Dersim’in tarihi, bugünü ve geleceğine yönelik genel değerlendirme ve perspektifin netleştirilmesi” konusu tartışıldı. Bu konudaki tartışmalar, yönetim ve danışma kurullarının daha önce yaptıkları ortak bir toplantı sonucunda hazırlanan taslak metin üzerinden yürütüldü.

Hemen hemen tüm konuşmacılar Dersimin özgün bir kimliğe ve kültüre sahip olduğu noktasında görüş belirti. Bununla birlikte, Dersim ile Kürdistan’ın ortak kültürel ve tarihsel değerlere ve bu değerler temelinde gelişen kader birliğine sahip olduğu vurgulandı. Kongrede onaylanan perspektif yazısında Dersim Kürdistan ilişkisi “Özerk Kürdistan içinde özerk Dersim” formülasyonu ile ifadesini buldu. Bu temelde bugün Kürdistan’da gelişen özyönetim ve özsavunma direnişleri selamlandı.

Bugün başta AKP iktidarı ve IŞİD olmak üzere gerici-faşist güçlerin bölgemizde halklara ve farklı inanç gruplarına karşı bir savaş yürüttüğü ve bu savaşın özellikle Kürtler, Aleviler ve sol-sosyalist kesimler için bir can güvenliği sorunu yarattığı önemle belirtildi. Bu tehdite karşı tüm ezilenlerin ortak bir cephede birleşmeleri gerektiği ve Dersimlilerin ve Alevilerin tıpkı Kürtler gibi kendi özsavunma olanaklarını geliştirmeleri gerektiği vurgulandı.

Daha sonra yönetim kurulunun hazırladığı faaliyet ve mali rapor okundu.

Bu raporlarda dikkat çeken bazı ayrıntılar şöyledir:

ADEF, Demokratik Alevi Federasyonu FEDA, Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti, Dersim Soykırımı Karşıtı Derneği, Kurmeşliler Derneği tarafından ortak düzenlen Dersim Kültür festivali sonucunda elde edilen gelirden 10 bin EUR Kobani’ye yardım olarak gönderilmiş; diğer 10 bin EUR ise Zazaca’nın geliştirilmesi yönünde kullanılmak üzere Dersim merkez, Ovacık ve Mazgirt belediyelerine gönderilmiştir.

Ayrıca ADEF ve ADHK ortak olarak Kobani için bir yârdım kampanyası düzenlemişlerdir. Bu kampanyadan elde edilen yaklaşık 14 bin EUR da Kobani’ye ulaştırılmıştır.                                                                                                            

Kongrede faaliyet ve mali rapor konusunda yapılan tartışmalarda demokratik işleyiş ve kurumlaşma noktasında gelen bazı eleştiriler yapılmıştır. Yönetim kurulu adına yapılan konuşmada bu eleştirilere cevap verilmiş ve bu konuda bazı eksiklikler olduğu kabul edilerek bu eksiklilerin gelecek süreçte düzeltecekleri belirtmiştir.

 

Kongre yönetim, denetim ve danışma kurullarının seçimi ile başarıyla tamamlandı.