Pazar, Eylül 20, 2020

Platzhalter roof5

 

Arama

Archiv

'Milli Cephe'ye karşı Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği

 

'Milli Cephe'ye karşı Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği

 
Aralarında, çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşunun bulunduğu 20'yi aşkın çatı örgütü, Yenikapı'da AKP, CHP ve MHP arasında kurulan 'Milli Cephe'ye karşı, 'Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği'ni oluşturuldu

 

ANKARA / DİHA/ 11 Ağustos 2016 - Aralarında, çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşunun bulunduğu 20'yi aşkın çatı örgütü, Yenikapı'da AKP, CHP ve MHP arasında kurulan "Milli Cephe" ye karşı, halkın gerçek mutabakatı olan "Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği"ni oluşturuldu.

Emek alanı başta olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşme taleplerine dair bugüne kadar ortak hareket eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, güçlerini birleştirme kararı aldı. Ankara'da bulunan Alba Otel'de bir araya gelen sendika ve meslek örgütü başkanları, yeni dönemde dair yol haritalarını açıkladı. 20'yi aşkın kurumunun da destek verdiği açıklamanın yapıldığı salona, "Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz" pankartı asıldı.

Düzenlenen basın toplantısını, HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve bazı kurum temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Emek ve meslek örgütleri adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen yaptı. Özgen, faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı emek örgütleri, siyasi partiler ve STK'ler olarak bir araya gelerek oluşturduklarını açıkladığı Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği'nin deklarasyonu paylaştı.

'Darbeye zemin hazırlayan güçlerden biri de AKP'

AKP'nin neo-liberal uygulamalarının Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdiğini ve darbeye zemin hazırladığını vurgulayan Özgen, darbeye zemin hazırlayan güçlerden birinin de AKP olduğunu söyledi. "Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor" diyen Özgen, AKP'nin darbeyi gerekçe yaparak otoriter-baskıcı eğilimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Darbelerle mücadele eden emek ve demokrasi güçlerinin, darbelere karşı tutumunun net olduğunun altını çizen Özgen, "Biliyoruz ki bu gidişata ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz" dedi.

Özgen, taleplerini ve önceliklerini şu şekilde sıraladı:

* Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına karşı işçi ve emekçilerin örgütlenme toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamış olmak için,

* OHAL ve KHK ile yeni baskı yasaları ile demokrasinin temel hak özgürlüklerin yok edilmesine dikta arayışlarına karşı demokrasi savunmak için,

* Gerici tekçi otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için

* İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl demokratik yol ve yöntemlerle siyasi çözümü için

* Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,

* Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,
Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

* Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,

* Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla, umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği'ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz."

Özgen, oluşturduları bu Güç Birliği'ni ileriki süreçte daha da genişleteceklerini ve yerellerde örgütleyeceklerini de dile getirdi. Açıklanan deklarasyonun ardından toplantıyı takip eden basın mensuplarının sorularının alınmayacağının belirtilmesiyle toplantı son buldu.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği oluşturan kurumlar şunlar:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Emekçi Partisi (SEP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Haziran Hareketi, Halklevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri

(ekip/kk/öç)